1608. Casa a Gràcia

Client: privat
Localització: Barcelona, Barri de Gràcia
Superfície: 168,53 m2
Pressupost: 220.000 €
Redacció projecte: 2016, realització: 2017-2018
L’encàrrec correspon al canvi d’ús i ampliació d’una edificació existent destinada a l’ús de restauració per a convertir-la en habitatge unifamiliar entre mitgeres

La parcel.la té unes dimensions de 5.91 m d’amplada i 27.30 m de profunditat.

El projecte proposa enderrocar la part interior de l’edificació per generar un gran pati i ampliar-la amb una planta primera destinada a habitacions.

El projecte pretén aportar llum a l’habitatge mitjançant la creació del pati posterior, la conservació del que hi ha al mig i generant lluernaris tant en planta baixa com en planta primera.

El programa és un gran espai diàfan a la planta baixa que comprèn vestíbul, sala d’estar, menjador, cuina i l’accés a la planta superior. Un bany que hi ha en aquesta planta tampoc es fa arribar a dalt del sostre per donar més sensació d’espaialitat. L’unic espai tancat que arriba a sostre és una habitació/despatx que hi ha a l’entrada de l’habitatge. La intenció del promotor és que l’espai recrei un edifici amb aire industrial i retro tant per les dimesnions de les seves peces com per l’ús dels materials.

A la primera planta s’hi ubicaran dos habitacions amb un bany cadascuna i una terrassa posterior que té accés des de l’habitacio principal.

A la planta baixa es manté la façana al carrer mentre que la façana de l’ampliació es pretén realitzar un contrast amb l’existent. Es treballa amb un acabat de planxa d’acer galvanitzat amb persianes abatibles que generaran una imatge abstracta i neutra.

El més important d’aquest projecte llum i espais grans