0706. Casa a Colera

Client: privat
Localització: Colera
Superfície: 780 m2
Pressupost: 2.000.000
Redacció projecte: 2007 realització: 2011-2014
El programa funcional proposat per la propietat havia d’incloure una planta soterrani amb garatge, accés, i sala polivalent, una planta de dormitoris i una planta on s’ubiqués la zona de dia  i el dormitori principal . Aquesta darrera s’havia de situar el més alta possible sobre el terreny natural per gaudir de les millors vistes i orientació  possibles.

La planta inferior està pràcticament soterrada i només podem percebre, des del carrer, els accessos peatonal i rodat.

La planta intermitja la utilitzem de sòcol de l’edifici i, per aquest motiu, està revestida de pedra. Aquest efecte ens permet integrar-la més al cromatisme del terreny i alhora trencar amb el color blanc de la planta superior augmentant així l’horitzontalitat del conjunt.

La planta superior és l’explosió de la llum a través del blanc de les façanes i del grans vidres per contemplar les vistes al mar. Aquesta planta està formada per dos volums diferenciats units pel nucli de comunicacions vertical i per un porxo que transcorre al llarg de la façana principal.