0516. Casa al Port de la Selva

Client: privat
Localització: El Port de la Selva, Alt Empordà
Superfície: 240 m2
Pressupost: 405.000 €
Redacció projecte: 2005, realització: 2006-2008
La realització d’aquest habitatge ve condicionat per 2 temes principals: la situació i immillorables vistes de la parcel·la a primera línia de mar del terme municipal del Port de la Selva,  i el condicionant de la afectació de la Zona Maritimo Terrestre que fa reduir molt la superfície aprofitable de la parcel·la, limitant-la a una franja paral·lela  a la línia de carrer. Aquesta limitació es veu ampliada per la normativa municipal que permet només una planta d’alçada

Donat aquesta escassetat  de superfície edificable  s’opta per crear un soterrani a on es situa un garatge i un gran porxo d’accés, que s’integra al jardí amb uns atalusaments, i que dóna dignitat i amplitud a un habitatge de superfícies obligatòriament reduïdes. Aquest porxo-terrassa d’accés també ve lligat a una sala polivalent del mateix soterrani.

Des d’aquest accés arribem a un vestíbul a  planta baixa (accessible també des de carrer) que distribueix en dos parts l`habitatge , una zona de dia amb sala d’estar i cuina i una de nit amb tres dormitoris .

L’HABITATGE S’OBRE A LES VISTES COM UN VENTALL