0511. Casa a Grifeu 2

Client: privat
Localització: Llançà
Superfície: 185 m2
Pressupost: 382.260
Redacció projecte: 2004, realització: 2006-2008
El projecte es desenvolupa en un terreny en pendent, en una urbanització aprop del mar i amb vistes a aquest. L’encàrrec és una casa unifamiliar que miri el mar i que aprofiti al màxim el sol.

Com que les millors vistes i la millor orientació no coincideixen es decideix crear diversos espais que actuin de filtre del sol i, a la vegada, potencïin la ventilació creuada natural.

El resultat és un projecte producte d’una macla de dos volums diferenciats (tan en textura com en color) i resolt amb diferència entre nivells de 1,5 m.

El nivell superior (a cota de carrer) és el garatge i el vestíbul. Des d’aquest darrer es pot accedir a la coberta (resolta per ser un solarium) o bé a un primer nivell d’habitacions 1,5 per sota del carrer. La següent peça que trobem és l’habitació principal amb un bany integrat i un bany auxiliar que serveix a l’espai comú. Al darrer nivell s’hi ubica la sala d’estar amb la cuina integrada i la piscina. La sala d’estar és il.luminada per una gran obertura amb vistes al mar però també per obertures a l’altra façana per aprofitar al màxim el sol.

Els materials ens parlen de la macla del volum ja que si el més alt és d’obra vista blanca, el més baix i que serveix de porxo a la sala és de zinc. Aquesta simplificació dels materials ajuda a minimitzar i, a la vegada, contrasta amb una geometria que és de per si complexa.