0413. Casa a Grifeu 1

Client: privat
Localització: Llançà
Superfície: 365 m2
Pressupost: 710.000
Redacció projecte: 2004 realització: 2006-2008
La demanda del promotor era clara i concisa, fins i tot, ens la va escriure en un paper: una casa de llum i de sol, una casa per veure i no ser vist.

Aquestes dues premises s’han volgut recollir en el projecte que es composa de dos volums edificatoris principals units per un pati central. Mentre que pel carrer superior un llarg i vast mur de formigó protegeix de vistes, pel carrer de baix el projecte s’obre a les vistes cap al mar dominant el terreny.

El programa s’organitza en els dos volums de l’edfici. El volum principal format per planta baixa i planta primera conté les peces principals de l’habitatge. El garatge i l’habitació principal (separats pel vestíbul i la comunicació verticial de l’habitatge) es troben a la planta primera mentre que a la planta baixa s’hi ubiquen la sala d’estar-menjador, la cuina i una sala per usos múltiples. L’altre volum del projecte conté habitacions per convidats amb els seus respectius banys.

S’ha intentat reduir al màxim el número de materials d’acabat del projecte:

  1. Formigó vist: Murs i façanes
  2. Coure oxidat (Tecu-oxid): Façanes
  3. Guix pintat de blanc: Parets i sostres interiors
  4. Pedra (lutita verda): Tots els paviments